Lá bạch đàn tròn cắm hoa (3 nhánh giả dài 84cm)

 

55,000₫