Cây bàng Singapore thân gỗ

Cây bàng Singapore thân gỗ

 

1,600,000₫