Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)

Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)

 

1,500,000₫