Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng
Trúc quân tử mạ vàng

Cây trúc quân tử mạ vàng - Vẻ đẹp mới lạ pha lẫn tính dân gian thân thuộc

 

170,000₫