Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn
Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn

Thìa gỗ rán, chiên xào đồ ăn

 

120,000₫