Lá bạch đàn giả chuyên dụng trong trang trí nội thất

 

100,000₫