Hoa hồng châu Âu giả mẫu 1 (Hoa bó) - Hoa giả nhập khẩu đẹp, bền màu

 

120,000₫