Cây nha đam giả

700,000 

? Bảo hành sản phẩm: 1 năm