Cây chuối mỏ két

1,350,000  1,300,000 

? Bảo hành sản phẩm: 1 năm