Showing 13–24 of 25 results

Hoa và cây cảnh giả

Cành cây gỗ khô

420,000 
-4%

Cây giả trang trí

Cây chuối mỏ két

1,350,000  1,300,000 

Cây giả trang trí quán cafe

Cây dừa cảnh trang trí

1,700,000 

Hoa và cây cảnh giả

Cây lưỡi hổ giả

600,000 

Cây giả trang trí

Cây trầu bà leo cột

850,000 

Cây giả trang trí quán cafe

Cây chuối cảnh Singapore

1,200,000 1,700,000 

Cây giả trang trí quán cafe

Cây bàng Singapore

650,000 1,300,000 
100,000 120,000 

Cây giả trang trí quán cafe

Cây Monstera Tropical trang trí

1,100,000 1,500,000 

Cây giả trang trí

Cây Monstera Young Melody

1,000,000 

Cây giả trang trí quán cafe

Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)

1,500,000 

Cây giả trang trí quán cafe

Cây si giả trang trí

1,200,000